Vil du bidra til vår neste temaserie?

2022-10-21

Nordisk Østforum ønsker bidrag til en ny temaserie:

Det ukrainske samfunnet i endring

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i år har Ukraina – og da spesielt Russlands vedvarende krigføring i landet – fått mye oppmerksomhet i den nordiske offentligheten. Vi ser imidlertid også en gryende akademisk interesse for Ukraina i Norden, og det er blitt dannet både nordiske og nasjonale nettverk for ukrainaforskning. I denne temaserien ønsker vi å publisere artikler som tar for seg endringer i det ukrainske samfunnet etter at landet ble selvstendig ved oppløsningen av Sovjetunionen og fram til i dag. Hvilke endringer finner vi i forståelsen av ulike deler av historien? Hvordan har politikk, samfunnsliv, kulturliv og medielandskapet endret seg? Hva har annekteringen av Krim, Russlands støtte til separatistene i Donbas og Russlands fullskala invasjon betydd for utviklingen av det ukrainske samfunnet? Hvordan har betingelsene for inkluderende samholdskraft i det ukrainske samfunnet endret seg? Dette er noen stikkord for temaer som kan være aktuelle, men ikke en uttømmende liste. Vi ønsker artikler med forankring i teorier både fra samfunnsfag og humaniora, og artikler innenfor ulike fagdisipliner så vel som tverrvitenskapelige artikler er velkomne.

Send inn abstract på omkring 400–500 ord. Abstract skal inneholde forskningsspørsmål og beskrivelse av teori og metode. Se ellers Nordisk Østforums forfatterveiledning for informasjon om føringer for det endelige artikkelutkastet: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/guidelines

Frist for innsending av abstract: 5. desember

Abstract sendes til martheha@oslomet.no med kopi til nof@nupi.no

Svar innen 15 desember.

Innlevering av manus: så snart manus foreligger og senest 15 april 2023.

Artikler som etter redaksjonell vurdering og fagfellevurdering (double blind) blir akseptert for publisering, vil publiseres fortløpende i vår nettutgave, og vil ikke være avhengig av progresjonen til øvrige bidrag som sendes inn. Nordisk Østforum er et nettbasert open access tidsskrift.