Vil du bidra til tidsskriftets neste temanummer?

2022-01-17

Nordisk Østforum ønsker bidrag til et temanummer om kultur og identitet i Øst-Europa og det postsovjetiske området.

Spørsmål om hvem vi er og hvilke grupper vi tilhører har alltid vært viktige for oss. I samfunn med store kulturelle og politiske omveltninger gjør spørsmål om identitet seg gjeldende i spesielt stor grad. I dette temanummeret ønsker vi å utforske kulturelle strømninger og praksiser som former identiteter i Øst-Europa og det postsovjetiske området i dag. Relevante temaer kan for eksempel være subkulturer, mote og klesstil, musikk, ritualer, skikker og tradisjoner med mer. Send et sammendrag (150-200 ord) med ditt artikkelforslag til nm@nupi.no innen 1. mars.