Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Manuskript: Du skal levere en komplett Word-fil inkludert sammendrag og nøkkelord, og med illustrasjoner og figurtekster plassert på korrekt sted i teksten. Manuskriptet skal være bearbeidet med tanke på språk og formatering, som forklart i forfatterveiledningen.
 • Sammendrag: I løpet av innsendingsprosedyren må du legge inn som metadata det samme sammendraget og nøkkelordene som står i manuskriptet.
 • Tittelside: Du må laste opp tittelsiden separat.
 • For bokomtaler: Disse skal leveres i en komplett PDF-fil uten sammendrag, nøkkelord og tittelside.
 • For artikler til fagfellevurdering må du forsikre deg om at forfatterens identitet ikke avsløres for fagfellene: Last opp tittelsiden separat, som tilleggsmateriale, i trinn fire i innsendingsprosedyren. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten, og fjern forfatternavn fra dokumentets filegenskaper. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering for nærmere forklaring.
 • Som en del av innsendingsprosessen må du huke av for de følgende utsagnene og slik ta formelt ansvar for at følgende punkter blir oppfylt:
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes).
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Dette manuskriptet – eller en versjon med store likhetstrekk – ikke tidligere har blitt publisert eller er til vurdering noe annet sted.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet er originalt, og at verken manuskriptet eller tilhørende illustrasjoner eller tilleggsmateriale, eller deler av dette, på noen måte er i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet ikke inneholder straffbare ytringer.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.

Author Guidelines

Profil og passord
Instruksjoner for hvordan du kan oppdatere din profil og og endre passord, finner du her.

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets retningslinjer og forfatterveiledning.

 

Privacy Statement

ERKLÆRING OM PERSONVERN

Cappelen Damms retningslinjer for personvern

Besøkere på nettstedet
I likhet med de fleste nettstedsoperatører samler Cappelen Damm inn informasjon som ikke er personidentifiserende. Dette er informasjon som nettlesere og servere gjør tilgjengelig, slik som nettlesertype, språkvalg, henvisende nettsted, og tidspunkt for hvert besøk. Cappelen Damms formål med å samle inn slik informasjon er å få en bedre forståelse av hvordan Cappelen Damms besøkere bruker nettsiden. Fra tid til annen kan Cappelen Damm frigi informasjon som ikke er personidentifiserende i aggregert form, f.eks. ved å publisere en rapport som viser hvordan nettsidene deres brukes.

Cappelen Damm samler også inn informasjon som er potensielt personidentifiserende, slik som Internet Protocol (IP)-adresser. Cappelen Damm bruker imidlertid ikke slik informasjon til å identifisere sine besøkende, og frigir ikke slik informasjon, bortsett fra under samme forhold som er beskrevet under.

Innsamling av personidentifiserende informasjon
Enkelte besøkere av Cappelen Damms nettsider samhandler med Cappelen Damm på måter som gjør det nødvendig for Cappelen Damm å samle personidentifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon Cappelen Damm samler, avhenger av hva slags samhandling det er snakk om. Vi ber for eksempel forfattere som skal betale publiseringsavgift om å oppgi visse detaljer. De som gjennomfører transaksjoner mot Cappelen Damm – for eksempel ved å betale publikasjonsavgift – blir bedt om å oppgi tilleggsopplysninger som inkluderer den personlige og økonomiske informasjonen som trengs for at transaksjonene skal kunne gjennomføres. Cappelen Damm samler kun inn den informasjonen som er nødvendig eller relevant for å tilfredsstille behovet besøkeren har for å samhandle med Cappelen Damm. Cappelen Damm frigir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under. Besøkende kan dessuten alltid nekte å oppgi personidentifiserende informasjon, men de advares da om at det kan hindre dem i å delta i visse nettsiderelaterte aktiviteter.

Aggregert statistikk
Cappelen Damm kan samle statistikk om besøkendes atferd på nettsidene. For eksempel kan Cappelen Damm overvåke de mest populære delene av nettstedet. Cappelen Damm kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre. Men Cappelen Damm oppgir ikke annen personidentifiserende informasjon enn det som er beskrevet under.

Vern av en bestemt type personidentifiserende informasjon
Cappelen Damm oppgir potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon kun til de av sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som (i) trenger denne informasjonen for å behandle den på vegne av Cappelen Damm, eller for å gjøre tjenester tilgjengelig på Cappelen Damms nettsider, og (ii) som har samtykket i å ikke oppgi denne til andre. Noen av disse kan befinne seg utenfor ditt hjemland; ved å bruke Cappelen Damms nettsider går du med på at slik informasjon kan overføres til disse.

Cappelen Damm vil ikke leie ut eller selge potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon til noen som helst. Bortsett fra til sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, som beskrevet over, oppgir Cappelen Damm potensielt personidentifiserende og personidentifiserende informasjon bare når det er juridisk påkrevet, eller når Cappelen Damm er overbevist om at dette er nødvendig for å beskytte Cappelen Damms eiendom eller rettigheter, tredjeparter eller folk i alminnelighet.

Hvis du er registrert bruker av et av Cappelen Damms nettsteder og har oppgitt e-postadressen din, kan Cappelen Damm fra tid til annen sende deg en e-post for å informere deg om nye funksjoner, be deg om tilbakemelding, eller holde deg oppdatert på Cappelen Damms produkter og tjenester.

Cookies
En cookie, også kalt informasjonskapsel, er en liten tekstfil med brukerinformasjon som lagres på nettleseren din av nettstedene du besøker. Denne informasjonen blir igjen overført fra nettleseren til nettstedet hver gang du besøker siden. Cappelen Damm bruker cookies for å identifisere og spore besøkende, deres bruk av Cappelen Damms nettsider, og deres nettstedpreferanser. Besøkende hos Cappelen Damm som ikke ønsker å få cookies lagret på datamaskinen, bør før de bruker Cappelen Damms nettsider stille inn nettleserne sine til å avvise cookies. Dette kan medføre at enkelte av funksjonene på Cappelen Damms nettsider kanskje ikke vil fungere skikkelig uten hjelp av cookies.

Endringer i retningslinjer for personvern
Selv om de fleste endringer sannsynligvis vil være av liten betydning, kan Cappelen Damm endre sine retningslinjer for personvern fra tid til annen og etter Cappelen Damms eget forgodtbefinnende. Cappelen Damm oppfordrer besøkende til å sjekke denne siden regelmessig for å se etter endringer i retningslinjene. Fortsatt bruk av dette nettstedet etter enhver endring av retningslinjene bekrefter at du aksepterer endringene.

Takk til Automattic and Own Terms.