Innlogging eller Registrer er påkrevet for sende inn bidrag og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at manus er utformet i tråd med tidsskriftets forfatterveiledning.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg skal være kontaktperson gjennom prosessen med fagfellevurdering og korrektur (dersom artikkelen godkjennes)
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Alle medforfatterne har gitt meg tillatelse til å sende inn denne versjonen av manuskriptet og være deres representant under og etter prosessen med fagfellevurdering.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Dette manuskriptet – eller en svært lignende versjon – er ikke tidligere publisert, eller er under vurdering andre steder.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet er originalt, og at verken manuskriptet eller tilhørende illustrasjoner eller tilleggsmateriale, eller deler av dette, på noen måte er i konflikt med eksisterende rettigheter, enten disse er originale eller avledede.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Det innsendte manuskriptet ikke inneholder straffbare ytringer.
 • Jeg, forfatteren som sender inn denne artikkelen, bekrefter at: Jeg vil opplyse redaksjonen om enhver potensiell interessekonflikt som jeg kjenner til, og som vil kunne ha betydning for artikkelens troverdighet.
 • Ved innsending av forskningsartikkel bekrefter jeg at forskningen er i samsvar med forskningsetiske retningslinjer, samt med gjeldende lovgivning i landet der den er utført. Jeg bekrefter at alle nødvendige tillatelser og godkjenninger er innhentet, og at forskningen og publikasjonen er godkjent av relevant forskningsetisk komité / nemd der dette er påkrevd.
 • Det innsendte dokumentet er anonymisert. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering.
 • Tittelside lastes opp som et separat dokument. Se
  Forfatterveiledning
  .

Forfatterinstruks

Før du sender inn manuskriptet må du forsikre deg om at det tilfredsstiller tidsskriftets retningslinjer og forfatterveiledning.

Forskningsartikler:

 1. Manuskript: Du skal levere en komplett Word-fil inkludert sammendrag og nøkkelord, og med illustrasjoner og figurtekster plassert på korrekt sted i teksten. Manuskriptet skal være bearbeidet med tanke på språk og formatering, som forklart i forfatterveiledning
 2. Anonymisering: Sørg for at du som forfatter er anonymisert i teksten, og fjern forfatternavn fra dokumentets filegenskaper. Se Hvordan sikre blind fagfellevurdering.
 3. Bilder: Alle illustrasjoner/bilder i manus skal også lastes opp separat i høyoppløselig format.
 4. Tittelside: For artikler til fagfellevurdering må du forsikre deg om at forfatterens identitet ikke avsløres for fagfellene. Last opp tittelsiden separat, som tilleggsmateriale.
 5. Sammendrag: Under innsending må du legge inn som metadata det samme sammendraget og nøkkelordene som står i manuskriptet.
 6. For bokomtaler: Disse skal leveres i en komplett Word-fil med et kort sammendrag, nøkkelord og tittelside.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn på nettstedet NOASP, vil utelukkende bli brukt til de angitte formålene, og vil ikke bli gjort tilgjengelige for noe annet formål eller for noen annen part. Du kan lese mer om NOASPs retningslinjer for data og personvern og hvilke rettigheter og tilganger du har som registrert person, i det fullstendige dokumentet Personvern.