1 titler
null

Angrepet på Ukraina den 24. februar 2022 innebar en kraftig oppskalering av Russlands allerede pågående krenkelser av ukrainsk territorium som startet med annekteringen av Krym og opprettelsen av to såkalte «folkerepublikker» i Donbas i 2014. Selv om annekteringen av Krym var et klart brudd på folkeretten og krigshandlingene i Donbas fortsatte med store menneskelige lidelser i årene etter 2014, avtok den internasjonale oppmerksomheten om Ukraina. Dette har endret seg siden februar 2022.

Russlands krigføring i Ukraina har sjokkert folk i Europa og Norden, og samtidig har den ført ukrainerne nærmere oss. Den geografiske plasseringen til Kharkiv, Dnipro, Kherson og Zaporizjzja, byer få tidligere hadde et forhold til, er blitt allmennkunnskap, og mange her i Norden har møtt og blitt kjent med ukrainere som har vært nødt til å flykte til våre land og byer. Det er nå en bred interesse i de nordiske landene ikke bare for selve konflikten, men også for Ukraina som land. Dette gir seg utslag i at bøker av ukrainske forfattere blir oversatt og utgitt i et omfang som aldri før, musikk av ukrainske komponister framføres, møter og arrangementer arrangeres med Ukraina i fokus, og universiteter etablerer emner om ukrainsk språk og kultur.

Det er hele 32 år siden Ukraina var sovjetrepublikk, og den post-sovjetiske epoken bør derfor også være tilbakelagt. For å forstå hva som foregår i Ukraina – også når det ikke er krig – holder det ikke å se på Ukraina som et «kasus» av den post-sovjetiske tilstanden. I dag framstår Ukraina som et land med en egen – og mangfoldig – kultur og et land med egne politiske skillelinjer. I tillegg til forsvarskrigen Ukraina fører for å hegne om eget folk og egne territorier, har landet andre utfordringer som for eksempel å få bukt med oligarkveldet og korrupsjonen, og skape en inkluderende medborgerbasert nasjonal identitet. Kjennskap til konkrete, ukrainske forhold er helt nødvendig for at vi på en god måte skal kunne bistå gjenoppbyggingen av Ukraina og samhandle med Ukraina i årene framover.

På denne temasiden publiserer vi fagfellevurderte artikler som tar for seg endringer i det ukrainske samfunnet etter at landet ble selvstendig ved oppløsningen av Sovjetunionen og fram til i dag. Nordisk Østforum ønsker med det å bidra til innsikt om Ukraina blant nordiske lesere. Mange av oss har fått ukrainske naboer og kolleger som følge av krigen, andre er kanskje i gang med støttearbeid for Ukraina, og atter andre kommer på ulike måter til å være involvert i gjenoppbyggingen av landet. Kunnskap om Ukraina trenger vi alle.

Artiklene i serien vil publiseres fortløpende fra og med august 2023. Gjesteredaktører for Ukraina-serien er Marthe Handå Myhre, Aadne Aasland og Jørn Holm-Hansen. Alle tre er forskere ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Storbyuniversitetet OsloMet og medlemmer av UKRAINETT- norsk nettverk for ukrainaforskning.

(Foto: Jørn Holm-Hansen)

Alle objekter