Indeksering

Nordisk Østforum rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler.

Nordisk Østforum er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).