Arkivering

Alle publiserte bidrag Nordisk Østforum lagres for fremtiden med arkiveringstjenesten Portico.

Forfatterens egenarkivering

Forfattere har anledning til og oppfordres til å gjøre manuskripter som publiseres i Nordisk Østforum, inkludert tilleggsmateriale, tilgjengelig på personlige og institusjonelle websider før og etter publisering, forutsatt at publikasjonens bibliografiske detaljer (inkludert DOI) blir oppgitt.