5 titler
null

Mere end 30 år er gået siden Jerntæppet faldt, men begreber som »Østeuropa«, »østblokken« og »de tidligere sovjetstater« lever stadig videre i den offentlige debat. Betegnelserne anvendes ofte og i flæng – og generelt med negative konnotationer. »Østlandene« og »østeuropæerne« portrætteres således tit som værende tilbagestående og tilbageskuende, og forhold og begivenheder i enkelte lande, eller blandt enkelte medlemmer af deres befolkninger, ekstrapoleres hyppigt til alle »østlande« og alle »østeuropæer« uden yderligere nuancering.

Nordisk Østforums temaserie forsøger at nuancere debatten. Via en studier af politiske, økonomiske og sociale forhold spørger artikelserien, om »Øst« stadig udgør en relevant og samlet region, eller om er der opstået nye regionsdannelser på tværs af gamle skel. Er »Øst« underlagt en særlig udviklingslogik, eller er »østlandene« ganske »normale« lande, som endnu ikke er nået op på »vestlige« udviklingsniveauer? Er der opstået en ny form for modernitet i »Øst« som – på godt og ondt – viser vejen for »Vesten«?

Artiklerne i serien, som er sammensat af gæsteredaktør Rune Holmgaard Andersen, ble publiceret i løbet af sommeren-efteråret 2019 og vinteren 2020.

Artikelseriens tematik blev præsenteret og diskuteret på et arrangement i regi af tidsskriftet Nordisk Østforum og forlaget Cappelen Damm, 21. oktober 2019. Klik her for at se arrangementet i sin helhed.

(Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-F088809-0038 / Thurn, Joachim F. / CC-BY-SA 3.0).

Alle objekter