Om tidsskriftet

Nordisk Østforum (NØF) dekker politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa (inkludert Balkan), Russland, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia. Tidsskriftet inviterer forskere til å ta del i den nordiske debatten om utviklingen i et av våre viktigste nærområder.

Tidsskriftet utkom første gang i 1986, og utgis nå av Cappelen Damm i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og våre nordiske redaksjoner. Nordisk Østforum publiseres løpende og retter seg mot forskere og studenter innen samfunnsfag, humaniora og områdestudier i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Nordisk Østforum rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler. Fra 2016 er Nordisk Østforum et vitenskapelig Open Access-tidsskrift.