Hvordan sikre blind fagfellevurdering

Tidsskriftet bruker som standard to fagfeller på alle artikler. Alle fagfellevurderinger finner sted etter «double blind»- prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfatter(e) og fagfeller er anonymiserte overfor hverandre.

Når du sender inn et manuskript til fagfellevurdering, må du anonymisere på følgende tre måter:

  1. Sørg for at du som forfatter er anonymisert i artikkelteksten. Dette gjør du gjennom å fjerne forfatteropplysninger fra manuskriptet, samt referanser som kan avsløre at du er forfatteren. Det bør kun være få (om noen) referanser til dine egne publikasjoner. Hvis du som forfatter er lett gjenkjennelig basert på prosjektet du beskriver bør prosjektet også anonymiseres (hvis mulig).
  2. Last opp tittelside som et separat dokument.
  3. Forfatterinformasjon må fjernes fra dokumentets filegenskaper.

Se Slik fjerner du forfatterinformasjon fra filegenskapene.