Announcements

Ny artikkelserie om nordiske perspektiver på Russland

2018-02-05

De nordiske landene ligner utvilsomt på hverandre i mange henseender. Men hvor mye felles har de når det kommer til forholdet til Russland? I første halvdel av 2018 vil Nordisk Østforum undersøke dette nærmere gjennom en artikkelserie som tar for seg nordiske perspektiver på Russland, med fokus på tiden etter at Ukraina-krisen eskalerte i 2014. 

Read more about Ny artikkelserie om nordiske perspektiver på Russland