Redaksjonen

Redaktører

Helge Blakkisrud (NUPI, Norge, ansvarlig redaktør)
Natalia Moen-Larsen
(NUPI, Norge)
Kristian Lundby Gjerde (NUPI, Norge)
Marthe Handå Myhre (OsloMet – storbyuniversitetet, Norge)

Nasjonale redaktører

Mette Skak (Aarhus universitet, Danmark)
Jussi Lassila (The Finnish Institute of International Affairs, Finland)
Joakim Ekman (Södertörns högskola, Sverige)

Redaksjon

Rosa Magnusdottir (Aarhus universitet, Danmark)
Tine Roesen (Københavns universitet, Danmark)
Veera Laine (The Finnish Institute of International Affairs, Finland)
Hanna Smith (The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Finland)
Christofer Berglund (Malmö universitet, Sverige)
Emil Edenborg (Utrikespolitiska institutet (UI), Sverige)

Redaksjonsråd

Erik Kulavig (Syddansk Universitet, Danmark)
Christian Axboe Nielsen (Aarhus Universitet, Danmark)
Helena Jerman (Helsingfors universitet, Finland)
Ira Jänis-Isokangas (Helsingfors universitet, Finland)
Markku Kivinen (Helsingfors universitet, Finland)
Pål Kolstø (Universitetet i Oslo, Norge)
Svein Mønnesland (Universitetet i Oslo, Norge)
Kari Aga Myklebost (UiT Noregs arktiske universitet, Norge)
Kristian Gerner (Lunds universitet, Sverige)
Klas-Göran Karlsson (Lunds universitet, Sverige)
Bo Petersson (Malmö universitet, Sverige)
Ann-Mari Sätre (Uppsala Universitet, Sverige)