Redaksjonen

Redaktører

Helge Blakkisrud (NUPI, Norge, ansvarlig redaktør)
Natalia Moen-Larsen
(NUPI, Norge)
Kristian Lundby Gjerde (NUPI, Norge)
Marthe Handå Myhre (ILOS, UiO, Norge)

Nasjonale redaktører:

Joakim Ekman (Södertörns högskola, Sverige)
Mette Skak (Aarhus universitet, Danmark)
Ira Jänis-Isokangas (Helsingfors universitet, Finland)

Redaksjon

Helena Jerman (Helsingfors universitet, Finland)
Klas-Göran Karlsson (Lunds universitet, Sverige)
Peter Ulf Møller (Københavns universitet, Danmark)
Tine Roesen (Københavns universitet, Danmark)
Ann-Mari Sätre (Uppsala Universitet, Sverige)
Hanna Smith (Helsingfors universitet, Finland)
Indra Øverland (NUPI, Norge)

Redaksjonsråd

Pål Kolstø (Universitetet i Oslo, Norge)
Svein Mønnesland (Universitetet i Oslo, Norge)
Kristian Gerner (Lunds universitet, Sverige)
Bo Petersson (Malmö högskola, Sverige)
Pami Aalto (Tammerfors universitet, Finland)
Markku Kivinen (Helsingfors universitet, Finland)
Erik Kulavig (Syddansk Universitet, Danmark)
Christian Axboe Nielsen (Aarhus Universitet, Danmark)