Ny spalte: Innsikt

2023-06-27

Nordisk Østforum har opprettet en ny spalte kalt Innsikt. Vi ønsker med dette å publisere flere kortere og mer dagsaktuelle fagtekster i tillegg til tradisjonelle fagartikler.

Russlands aggresjon i Ukraina har hatt enorme konsekvenser: tusenvis av menneskeliv har gått tapt, byer og bosetninger i Ukraina er ødelagt, krigen har rokket ved internasjonale relasjoner og den globale økonomien. Millioner av mennesker har flyktet fra Ukraina. Hundretusenvis av russiske borgere har dessuten forlatt Russland.

Et spørsmål mange stiller er hvorfor det ikke er mer motstand mot krigen blant russere. Men er det slik at motstanden er helt fraværende?

I den første Innsikt-spalten retter vi blikket mot et tema som sjeldent har nådd opp i det store nyhetsbildet i Norden, nemlig den synlige og mindre synlige motstanden mot krigen innad i Russland og i eksilmiljøer.

De første Innsikt-artiklene handler om russisk antikrigspoesi og krigsmotstanden hos russiske journalistmiljø i eksil.

God lesning!

Hilsen redaksjonen