Krigsmotstand og uavhengig journalistikk: Russiske journalister i eksil

Forfattere

  • Kari Aga Myklebost UiT Norges arktiske universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/noros.v37.5669

Sammendrag

Et av de tydeligste uttrykkene for krigsmotstand i det russiske samfunnet finner vi hos russiske journalistmiljø i eksil. En akutt hardere sensurpolitikk og represjoner fra myndighetene etter 24. februar 2022 har provosert fram en bølge av emigrasjon og aktivisme blant russiske journalister. Denne artikkelen drøfter konsekvensene av den fullskala invasjonen av Ukraina og intensivert russisk statlig repressiv politikk for den russiske uavhengige journalistikken, med vekt på arbeidet til russiskspråklige medieredaksjoner i eksil.

ENGLISH ABSTRACT

Some of the most pronounced war resistance in Russian society is found among the Russian journalistic community in exile. The acutely hasher state censorship policy and heavy repressions after February 24, 2022, provoked a wave of emigration and activism among Russian journalists. This article discusses the consequences of the full-scale invasion of Ukraine and intensified Russian state repressive policies for Russian independent journalism, focusing on Russian-language media outlets in exile.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Kari Aga Myklebost, UiT Norges arktiske universitet, Norge

Professor, Barents Chair in Russian Studies, Department of History and Religious Studies, UiT The Arctic University of Norway

Publisert

2023-06-29

Hvordan sitere

Myklebost, K. A. (2023). Krigsmotstand og uavhengig journalistikk: Russiske journalister i eksil. Nordisk Østforum, 37, 87–95. https://doi.org/10.23865/noros.v37.5669

Utgave

Seksjon

Innsikt

Emneord (Nøkkelord):

russiske eksilmedia, sensur, informasjonskrig, aktivisme, emigrasjon, krigsmotstand, war resistance, exiled Russian media outlets, censorship, information war, activism, emigration