Peter Ulf Møller til minne

2020-01-24

Peter Ulf Møller, mangeårig og høyt skattet redaksjonsrådsmedlem i Nordisk Østforum, gikk bort 12. januar 2020. Nedenstående minneord er skrevet av redaksjonsrådsmedlem Tine Roesen og Peter Ulfs nære samarbeidspartner Natasha Lind.

Mindeord

Dr.phil. Peter Ulf Møller (14.4.1941–12.1.2020)

Peter Ulf Møller vil blive savnet i mange kredse. Han var gennem flere år en elsket underviser og værdsat kollega på Københavns Universitets Slaviske Institut, senere Østeuropainstituttet. I perioden 1999-2007 var han professor i slavisk filologi på Aarhus Universitet, og efter pensioneringen vendte han i 2008 tilbage til Københavns Universitet som adjungeret professor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Peter Ulfs interesse for det russiske begyndte tidligt, med uddannelsen til russisk sprogofficer 1960-62, direkte efterfulgt af magisterstudiet i slavisk filologi. Han blev snart en respekteret forsker med et stort internationalt netværk. Dr. phil-graden opnåede han i 1984 med afhandlingen om Tolstoj og kønsmoraldebatten i russisk litteratur i 1890’erne.

I løbet af årene kom Peter Ulf langt omkring i sine forskningsinteresser. Fra fokus på russisk litteratur med Pasternak og Tolstoj i centrum, over en nyskabende tilgang til litteratur og kultur, udviklede han derefter den slaviske filologi til også at rumme kulturmøder i bred forstand, primært mellem Danmark og Rusland, men også mellem Rusland og Japan. Fra 1990’erne blev Vitus Berings Ruslandsekspeditioner i 1700-tallet den helt store interesse, hvilket førte til epokegørende forskningsudgivelser af de relaterede russisksprogede arkivdokumenter (sammen med Natasha Lind) og til dansk- og engelsksprogede udgivelser i serien Beringiana på Aarhus Universitetsforlag.

For Peter Ulf var formidling ikke en pligt, men noget han både havde flair for og tog alvorligt. Hele livet igennem var han anmelder af østeuropæisk litteratur, først i Weekendavisen, siden på Information, Berlingske Tidende og Jyllandsposten. Hans mangfoldige forskningspublikationer fik også løbende selskab af formidlende publikationer inden for samme emner.

Peter Ulf var et lunt og venligt menneske med et stort hjerte. Han så optimistisk på det meste og var en god kollega og ven i de mange relationer, han opbyggede. Vi kolleger og tidligere studerende vil særligt huske ham for hans dybe engagement i det faglige, som for ham var meget mere end bare et job. Hans hjerte bankede for russisk litteratur og kulturhistorie, og det har inspireret mange af os på varig vis.

Natasha Lind og Tine Roesen