Ny temaserie: Det ukrainske samfunnet i endring

2023-08-31

Russlands krigføring i Ukraina har sjokkert folk i Europa og Norden, og samtidig har den ført ukrainerne nærmere oss. Mange har fått ukrainske naboer og kolleger som følge av krigen, andre er kanskje i gang med støttearbeid for Ukraina, og atter andre kommer på ulike måter til å være involvert i gjenoppbyggingen av landet. Det er med andre ord stort behov for forskningsbasert kunnskap om Ukraina.

På en ny temaside publiserer Nordisk Østforum fagfellevurderte artikler som tar for seg endringer i det ukrainske samfunnet etter at landet ble selvstendig ved oppløsningen av Sovjetunionen og fram til i dag. Nordisk Østforum ønsker med det å bidra til innsikt om Ukraina blant nordiske lesere.

Den første artikkelen ute er «Kanoner og bønnemarkeringer: Ukrainske mediers innramming av patriark Bartolomeus’ besøk til Ukraina i 2021» av Alexander Tymczuk (Telemarksforskning).