Hvad blev der af »Øst«?

2019-06-17

Med artiklen »Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa« publicerer Nordisk Østforum hermed første bidrag i en ny artikelserie, som rejser spørgsmålet om det stadig er relevant at snakke om »Øst« i forhold til de tidligere kommunistiske lande.

Mens det i år er 30 år siden Jerntæppet faldt, og Berlinmuren og Checkpoint Charlie for længst er gået fra at være frygtede barrierer til yndede turistattraktion, lever begreber som »Østeuropa«, »østblokken« og »de tidligere sovjetstater« stadig videre i den offentlige debat. Betegnelserne anvendes ofte og i flæng – og generelt med negative konnotationer. »Østlandene« og »østeuropæerne« portrætteres således tit som tilbagestående og tilbageskuende, og forhold og begivenheder i enkelte lande, eller blandt enkelte medlemmer af deres befolkninger, ekstrapoleres hyppigt til alle »østlande« og alle »østeuropæer« uden yderligere nuancering.

Nordisk Østforums nye teamserie forsøger at nuancere debatten. Via en række studier af politiske, økonomiske og sociale forhold spørger artikelserien, om »Øst« – hvis det nogensinde har været det – stadig udgør en relevant og samlet region, eller om er der opstået nye regionsdannelser på tværs af gamle skel? Er »Øst« underlagt en særlig kommunistisk arv og udviklingslogik, eller er »østlandene« ganske »normale« lande, som endnu ikke er nået op på »vestlige« udviklingsniveauer? Er der opstået en ny form for modernitet i »Øst« som – på godt og ondt – viser vejen for »Vesten«? Kort sagt så undersøger artikelserien gennem en række empiriske studier om de faktuelle forhold i »Øst« svarer til det billede der ofte bliver tegnet af disse lande i den offentlige debat.

Artiklerne i serien, som er sammensat af gæsteredaktør Rune Holmgaard Andersen, vil blive publiceret i løbet af sommeren-efteråret 2019. Den første artikel i serien, »Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa«, skrevet af Katharina Herlofson, Svein Olav Daatland og Marijke Veenstra, kan læses her.