Eit evig Russland: Oleg Platonov, Institutt for russisk sivilisasjon og nasjonaliseringa av russisk tenking

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2016-06-21

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Russian Nationalism, Civilizational Theories, Russian philosophy, Anti-Semitism, Conspiracies, Reception