Post Post-Sovjet, stil og opprør: Symbolikk og subversiv nasjonalisme i Gosja Rubtsjinskijs «nye Russland»

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-10-17

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Nøkkelord:

Russia, subcultures, fashion, nationalism, identity