«Slike mødre»: Barnevernets stigmatisering av sårbare familier i dagens Russland

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-11-25

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Nøkkelord:

Russia, stigmatization, social welfare, child protection, social disadvantage