Agent for Lenin og Stalin: En dansk malers utrolige liv

Forfattere

  • Ole Martin Rønning Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/noros.v36.5231

Sammendrag

Basert på den danske kommunisten Georg Laursens livsløp, skildrer Julie Birkedal Riisbro og Niels Erik Rosenfeldt sovjetkommunismens utvikling samt dens ringvirkninger og gjennomslag blant radikale rundt om i Europa.

Based on the life of the Danish communist Georg Laursen, Julie Birkedal Riisbro and Niels Erik Rosenfeldt depict the development of Soviet communism as well as its effects and influence among radicals around Europe.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-20

Hvordan sitere

Rønning, O. M. (2022). Agent for Lenin og Stalin: En dansk malers utrolige liv. Nordisk Østforum, 36, 229–231. https://doi.org/10.23865/noros.v36.5231

Utgave

Seksjon

Bokomtale