En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014–2021

Forfattere

  • Gudrun Persson Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/noros.v36.5121

Sammendrag

Tormod Heier diskuterar frågan om USA har blivit en del av problemet snarare än en lösning på Norges säkerhetsutmaningar i norr. Många av hans resonemang kan te sig inaktuella efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Has the USA become part of the problem, rather than the solution, regarding Norway’s security challenges in the North? This is the question posed by Tormod Heier. However, many of his arguments may seem dated after Russia’s full-scale invasion of Ukraine.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Ytterligere filer

Publisert

2022-12-05

Hvordan sitere

Persson, G. (2022). En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014–2021. Nordisk Østforum, 36, 200–201. https://doi.org/10.23865/noros.v36.5121

Utgave

Seksjon

Bokomtale