IMRD – min arbejdsplads i Moskva

  • Helene Carlbäck Södertörns högskola, Sverige

Sammendrag

Aksel V. Carlsen arbetade som forskare vid Institutet för internationella arbetarrörelsen under de två sista decennierna av den sovjetiska eran. I boken IMRD – min arbejdsplads i Moskva berättar han om kollegor, forskningsprojekt och den komplicerade relationen som institutet hade till den politiska regimen i det auktoritära sovjetsystemet. Ett intrikat nätverk mellan ”sextitalisterna”, som strävade efter socialistiska reformer av systemet, och de toppstyrda rigida politiska maktstrukturerna omgav och definierade IMRD:s verksamhet.

During the two final decades of the Soviet era, Aksel V. Carlsen worked as a researcher at the Institute for the International Labor Movement (IMRD). In IMRD – min arbejdsplads i Moskva (IMRD: my workplace in Moscow) he writes about colleagues, research activities and the institute’s complicated interaction with the authoritarian Soviet regime. An intricate network existed between members of the ‘sixties generation’, who aimed at reforming the Soviet system, and the centralized rigid power structures – a network that enveloped and determined the work of the IMRD.

 

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Helene Carlbäck, Södertörns högskola, Sverige

Docent i historia, senior forskare vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Publisert
2022-06-20
Hvordan sitere
Carlbäck, H. (2022). IMRD – min arbejdsplads i Moskva. Nordisk Østforum, 36, 94–96. https://doi.org/10.23865/noros.v36.3773
Seksjon
Bokomtale