Rusland som militær stormagt

  • Tor Bukkvoll Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norge

Sammendrag

Russia as a Military Power, edited by Niels Bo Poulsen and Jørgen Staun (Djøf Forlag 2021) is reviewed by Tor Bukkvoll, of the Norwegian Defence Research Establishment (FFI).

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Tor Bukkvoll, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norge

Seniorforsker 

Publisert
2021-09-15
Hvordan sitere
Bukkvoll, T. (2021). Rusland som militær stormagt. Nordisk Østforum, 35, 144-146. https://doi.org/10.23865/noros.v35.3174
Seksjon
Bokomtale