Leder. Sydkaukasien: frihet och säkerhet i stormakternas skugga?

Sammendrag

Länderna i Sydkaukasien – Armenien, Azerbajdzjan och Georgien – går sedan länge en svår säkerhetspolitisk balansgång. Respektive land måste utöver sin komplicerade relation till varandra navigera mellan konkurrerande grannar som Ryssland och EU. Den förra ser på regionen som sitt »nära utland» och den senare ser på den som sitt »östliga partnerskap». Situationen väcker ett antal angelägna frågor. Kommer Ryssland att kunna behålla kontrollen över sitt »nära utland»? Kan EU lära sig att hantera den geopolitiska tvekamp som unionen dragits in i? Och hur navigerar den politiska eliten i Sydkaukasien mellan sina grannar? Dessa frågor angrips inom ramen för detta temanummer som inkluderar originella bidrag från Jakob Hedenskog (FOI Totalförsvarets forskningsinstitut), Michel Anderlini (Malmö universitet), Per Ekman (Uppsala universitet) och Li Bennich-Björkman (Uppsala universitet).

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-09-22
Hvordan sitere
Berglund, C. (2020). Leder. Sydkaukasien: frihet och säkerhet i stormakternas skugga?. Nordisk Østforum, 34, 133-138. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2539
Seksjon
Leder
Emneord (Nøkkelord)
Sydkaukasien, Ryssland, EU, Säkerhetspolitik