Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice»

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2020-12-15
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Bosnia and Herzegovina, Titoism, child perspective, Aleksandar Hemon, Alma Lazarevska