Strategic Challenges in the Baltic Sea Region: Russia, Deterrence and Reassurance

  • Karlis Neretnieks Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm

Sammendrag

Vill man få en uppfattning om de säkerhetspolitiska utmaningarna i Östersjöområdet bör man ta del av denna mycket läsvärda antologi som i tolv korta uppsatser analyserar ett antal centrala faktorer som påverkar säkerheten i regionen. Det är en imponerande samling experter som redaktören för boken, Ann-Sofie Dahl, lyckats få till att medverka. Tyvärr medger inte utrymmet här att kommentera samtligas bidrag, det hade de förtjänat. Alla har på ett stringent och lättbegripligt sätt lyckats lyfta fram de sannolikt avgörande frågorna inom de områden som de avhandlat. ...

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-06-19
Hvordan sitere
Neretnieks, K. (2019). Strategic Challenges in the Baltic Sea Region: Russia, Deterrence and Reassurance. Nordisk Østforum, 33, 63-65. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1692
Seksjon
Bokomtale