Ungarn – en fortelling om Europa

  • Erik Ingebrigtsen NTNU

Sammendrag

Øyvind Strømmen har skrevet en lett tilgjengelig bok om Ungarns historie og politiske utvikling fra slutten av første verdenskrig og fram til månedene før valget i 2018. De delene av boka som omhandler den høyrepopulistiske dreiningen etter 2010 er de sterkeste, spesielt der Strømmen knytter utviklingen i Ungarn etter 2015 opp mot situasjonen i andre land, både i Sentral-Europa og på kontinentet for øvrig. Dette er en bok for den allmenne leseren som er interessert i å forstå bakgrunnen for høyrepopulisme/nasjonalkonservatisme og «illiberalisme» i Ungarn. Boka er skrevet på norsk, inkludert sitater og utdrag fra andre arbeid, noe som gjør boka mer tilgjengelig for et allment publikum. ...

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Erik Ingebrigtsen, NTNU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Publisert
2019-06-19
Hvordan sitere
Ingebrigtsen, E. (2019). Ungarn – en fortelling om Europa. Nordisk Østforum, 33, 54-56. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1689
Seksjon
Bokomtale