Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2019-06-11

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Kategorier

Nøkkelord:

comparative studies, family norms, intergenerational relationships, welfare state