Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-09-09
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
aldring, mental helse, depresjon, Øst-Europa, aging, mental health, depression, Eastern Europe