Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2018-12-18

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert

Emneord (Nøkkelord):

Ukraine, local democracy, decentralisation, survey