Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2018-12-18
Seksjon
Fagfellevurdert
Emneord (Nøkkelord)
Ukraine, local democracy, decentralisation, survey