Oligarkenes vekst og fall. Kamp mot korrupsjon i Ukraina

  • Olga Shamshur Flydal Den norske Helsingforskomité
Publisert
2018-07-04
Hvordan sitere
Flydal, O. S. (2018). Oligarkenes vekst og fall. Kamp mot korrupsjon i Ukraina. Nordisk Østforum, 32, 84-86. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1278
Seksjon
Bokomtale