Announcements

Ny artikkelserie om nordiske perspektiver på Russland

2018-02-05

De nordiske landene ligner utvilsomt på hverandre i mange henseender. Men hvor mye felles har de når det kommer til forholdet til Russland? I første halvdel av 2018 vil Nordisk Østforum undersøke dette nærmere gjennom en artikkelserie som tar for seg nordiske perspektiver på Russland, med fokus på tiden etter at Ukraina-krisen eskalerte i 2014. I dag slipper vi den første artikkelen i serien.

Read more about Ny artikkelserie om nordiske perspektiver på Russland

NØST-prisen 2018 – kan masteroppgaven din bli en forskningsartikkel?

2018-01-26

NØST-prisen deles ut til den nordiske studenten som har sendt inn det beste artikkelmanuskriptet med tema politisk, økonomisk og/eller kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa eller det postsovjetiske området. Hvis dette er deg, er premien at du får manuskriptet ditt publisert som en akademisk artikkel i det skandinaviske tidsskriftet Nordisk Østforum.

Read more about NØST-prisen 2018 – kan masteroppgaven din bli en forskningsartikkel?