1.
Larsen RB. Writing History in a Propaganda Institute, Political Power and Network Dynamics in Communist Romania. Nordisk Østforum [Internett]. 19. desember 2016 [sitert 28. november 2022];30(4). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/609