1.
Redaksjonen. Intervju med Alexandra Brankova. Nordisk Østforum [Internett]. 24. april 2023 [sitert 28. mai 2023];37:41–43. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/5563