1.
Lundby Gjerde K, Moen-Larsen N. Leder: 25 år siden Sovjetunionens oppløsning. Nordisk Østforum [Internett]. 11. oktober 2016 [sitert 24. september 2022];30(3). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/552