1.
Godzimirski JM. Polen – fra europeisk suksesshistorie til Europas problembarn?. Nordisk Østforum [Internett]. 11. oktober 2016 [sitert 24. september 2022];30(3). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/510