1.
Schwalbe D, Nielsen B. Grænselandsidentiteter – om tilhørsforhold og lokale handlemåder i et postsovjetisk rum. Nordisk Østforum [Internett]. 18. april 2023 [sitert 28. mai 2023];37:10–31. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/3926