1.
Sangadzhieva I. Putins värsta fiende: Aleksej Navalnyj och hans anhängare. Nordisk Østforum [Internett]. 20. april 2022 [sitert 26. september 2023];36:54-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/3633