1.
Lieng K. Små russiske hverdager. Nordisk Østforum [Internett]. 25. mai 2022 [sitert 13. august 2022];36:82-4. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/3626