1.
Aalmen Markussen J. Sikkerhetspolitisk minnediplomati: Opprettelsen av Frigjøringsmonumentet i Kirkenes 1945–1952. Nordisk Østforum [Internett]. 25. juni 2021 [sitert 1. oktober 2022];35:98-116. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2960