1.
Østbø J. I grenseland. Historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler. Nordisk Østforum [Internett]. 15. april 2021 [sitert 5. desember 2021];350:26-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2847