1.
Cornell AJ. Law and Power in Russia: Making Sense of Quasi-Legal Practices. Nordisk Østforum [Internett]. 15. februar 2021 [sitert 30. november 2021];350:10-1. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2739