1.
Nielsen CA. Blik på Balkan. Nordisk Østforum [Internett]. 15. desember 2020 [sitert 16. januar 2021];340:272-3. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2699