1.
Myklebost KA, Markussen JA. Dragkamp og balansegang. Frigjøringsmarkeringene i Kirkenes 1954–1994: Et minnepolitisk perspektiv. Nordisk Østforum [Internett]. 7. mai 2021 [sitert 2. oktober 2022];35:60-79. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2604