1.
Weltzien Åsmund. Nordisk Østforum blir åpent tilgjengelig. Nordisk Østforum [Internett]. 28. januar 2016 [sitert 26. september 2022];. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/253