1.
Frandsen K-E. Sverige – Polen. 1000 år av krig og kärlek. Nordisk Østforum [Internett]. 23. juni 2020 [sitert 24. juni 2021];340:94-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2382