1.
Pedersen KC. Från ett kallt krig till ett annat . Nordisk Østforum [Internett]. 23. juni 2020 [sitert 25. juni 2021];340:100-2. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2373