1.
Mønnesland S. Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm. Nordisk Østforum [Internett]. 2. september 2020 [sitert 31. mars 2023];34:125-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2368