1.
Reinhardt-Larsen J. Fragmenter av fortid – Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Nordisk Østforum [Internett]. 19. mars 2020 [sitert 1. desember 2020];340:24-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2175