1.
Rowe L. Lite nytt om Frode Berg. Nordisk Østforum [Internett]. 27. august 2019 [sitert 21. mai 2022];330:69-1. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/1736